หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางทองม้วน ศิริสำรองรัตน์ เจ้าพนักงานตรวจสอบชำนาญงาน นางลำไย ธรรมวงษา ครูบัญชีอาสา ประจำอำเภอโพนสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี โดยให้ความรู้บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ในงาน "วันถ่ายทอด เทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลงบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ใช้บันทึกรายรับหรือ รายจ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับนำไป ประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเองได้ โดยมี นายศิลป์ชัย คำแสนราชเกษตรอำเภอ โพนสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ นางสาวพนิตนาฎ นามแก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 ณ ศูนย์ เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม ด้วย
t20160729133205_356487.jpg
t20160729133205_356488.jpg
t20160729133213_356490.jpg
t20160729133214_356491.jpg
t20160729133223_356493.jpg
t20160729133224_356494.jpg
t20160729133233_356496.jpg
t20160729133234_356497.jpg
t20160729133242_356499.jpg
t20160729133242_356500.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888