หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ "การจัดทำบัญชีต้นทุน การผลิต” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ การเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยให้คำแนะนำการทำ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร และประชาชน ทั่วไป เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้ เทคโนโลยีการผลิตและภูมิปัญญาที่เหมาะสม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน และองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
t20160729131050_356425.jpg
t20160729131051_356426.jpg
t20160729131058_356428.jpg
t20160729131059_356429.jpg
t20160729131105_356431.jpg
t20160729131106_356432.jpg
t20160729131114_356434.jpg
t20160729131115_356435.jpg
t20160729131124_356437.jpg
t20160729131125_356438.jpg
t20160729131133_356440.jpg
t20160729131134_356441.jpg
t20160729131141_356443.jpg
t20160729131141_356444.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888