หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมจัดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559” โดยร่วมให้ ความรู้การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน ให้รู้ถึงวิธีการลงบันทึกบัญชี เพื่อใช้ บันทึกรายรับ รายจ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน รวมทั้งเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการผลิตและการตลาดในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในไร่นา ของตนเอง โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการจำนวน 200 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมูที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร และศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านกุดกุ่มน้อย ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
t20160729124151_356363.jpg
t20160729124152_356364.jpg
t20160729124201_356366.jpg
t20160729124202_356367.jpg
t20160729124212_356369.jpg
t20160729124212_356370.jpg
t20160729124224_356372.jpg
t20160729124225_356373.jpg
t20160729124233_356375.jpg
t20160729124233_356376.jpg
t20160729124241_356378.jpg
t20160729124242_356379.jpg
t20160729124248_356381.jpg
t20160729124248_356382.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888