หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวยุพา นิยะนุช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) โดยมีนายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรบ้านศรีอุดม ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ร่วมจัดนิทรรศการบูรณาการ ให้คำแนะนำในเรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมี นางสาวจิตติยา สุมารสิงห์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เป็นวิทยากรถ่ายทอด ความรู้ประจำฐานเรียนรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้อย่างมีเหตุมีผล รวมถึงการนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมโดยการใช้ข้อมูลบัญชีเป็นหลัก
t20160728160040_356329.jpg
t20160728160040_356330.jpg
t20160728160037_356332.jpg
t20160728160038_356333.jpg
t20160728160035_356335.jpg
t20160728160034_356336.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888