หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู นำโดย นางกาญจนา แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หนองบัวลำภูบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการประชาชน ในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ให้มีสุขภาพอนามัย และชีวิตที่ดี ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน วิธีการบันทึกบัญชีเบื้องต้น และประโยชน์ของการทำบัญชีในครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความ สำคัญของบัญชี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ ทำให้รู้ว่ามีรายรับจากไหน ใช้จ่ายเป็นค่าอะไร รู้จักการเก็บออมเงิน และนำไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวันได้จริงโดยมีนายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
t20160728155346_356298.jpg
t20160728155346_356299.jpg
t20160728155343_356301.jpg
t20160728155346_356302.jpg
t20160728155339_356304.jpg
t20160728155340_356305.jpg
t20160728155337_356307.jpg
t20160728155338_356308.jpg
t20160728155335_356310.jpg
t20160728155335_356311.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888