หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงราย จัดโครงการ "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน"




เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เชียงรายพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด จัดโครงการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน"เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยการทำบัญชี และใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือสร้างความพอเพียง โดยดำเนิน กิจกรรมร่วมกับกลุ่มข้าวอินทรีย์ บ้านป่าเปา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำ บัญชีให้กับประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย โดยมีครูกนกวรรณ เกิดศิริ ครูบัญชี อาสา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านป่าเป้า ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
t20160728152632_356174.jpg
t20160728152634_356175.jpg
t20160728152629_356177.jpg
t20160728152629_356178.jpg
t20160728152624_356180.jpg
t20160728152625_356181.jpg
t20160728152620_356183.jpg
t20160728152623_356184.jpg
t20160728152618_356186.jpg
t20160728152619_356187.jpg
t20160728152616_356189.jpg
t20160728152615_356190.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888