หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยะลา ร่วมจัดกิจกรรม "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมจัดกิจกรรม "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อ พ่อของแผ่นดิน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยการทำบัญชี และใช้ข้อมูลทางบัญชี เป็นเครื่องมือสร้างความพอเพียง โดยมีการกำกับ แนะนำ และติดตามการจด บันทึกบัญชี อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมายมีการดำเนินชีวิตที่พอเพียง มีวินัยทางการเงิน สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออม อันจะนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง โดยได้รับเกียรติจากนายบุญเติม รองเลื่อน นายอำเภอธารโต พร้อมด้วย นายอัฐพล นนทะโครต ปลัดอำเภอธารโต และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบันนังกระแจะ เข้าร่วมงาน ณ ชุมชนบ้านบันนังกระแจะ หมู่ที่ 5 อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
t20160728151751_356143.jpg
t20160728151752_356144.jpg
t20160728151749_356146.jpg
t20160728151749_356147.jpg
t20160728151743_356149.jpg
t20160728151747_356150.jpg
t20160728151740_356152.jpg
t20160728151741_356153.jpg
t20160728151737_356155.jpg
t20160728151739_356156.jpg
t20160728151737_356158.jpg
t20160728151736_356159.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888