หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. บึงกาฬ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และการบริการเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศพก. ปากคาด
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ร่วมจัด นิทรรศการด้านบัญชี ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชี ต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในงาน วันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และการบริการเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง เหมาะสม โดยการใช้ข้อมูลบัญชีเป็นหลัก โดยมี นางพิสมัย นามแดง เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรบ้านดาลบังบด ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
t20160728123545_356112.jpg
t20160728123551_356113.jpg
t20160728123559_356115.jpg
t20160728123606_356116.jpg
t20160728123611_356118.jpg
t20160728123617_356119.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888