หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายศรัณย์ จารุวัฒนพานิช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ ได้กล่าวเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน เรียนรู้การบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองและครอบครัว และเข้าร่วมโครงการ ชุมชนคนทำบัญชี ในการประชุมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า การทำบัญชีเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองและครอบครัว เพราะข้อมูลทางบัญชีจะช่วยให้เกิดความคิด เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองและอาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่มีการบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง จะสามารถสร้างวินัยทางการเงินที่ดี และสร้างเงินออมได้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ จึงได้เริ่มโครงการสร้าง ชุมชนคนทำบัญชี ขึ้น และขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการขยายผลความรู้การทำบัญชีรุ่นจิ๋วสู่ชุมชน ตามโครงการการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผู้ปกครองสามารถให้ลูกหลานช่วยเหลือการทำบัญชีได้ ทั้งนี้ โรงเรียนบ่อรัง จะร่วมดำเนินการต่อเนื่องทั้งในด้านการสอนและติดตามโครงการ ชุมชนคนทำบัญชี สำหรับ 5 หมู่บ้าน ของตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างการทำบัญชีต่อเนื่องอย่างยั่งยืนต่อไป

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888