หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์การเกษตรศรีวิไล จำกัด
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหาญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีวิไล จำกัด เพื่อเข้าร่วมรับฟังผลการ ดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ ในปีต่อไป พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต/เสนอแนะในการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการแก้ไข และปรับปรุงอันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจต่อไปใน อนาคต และเพื่อประโยชน์ของสมาชิกของสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 36 คน ณ ศาลาประชาคมอู่คำ หมู่ 7 อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
t20160728122248_356050.jpg
t20160728122254_356051.jpg
t20160728122302_356053.jpg
t20160728122309_356054.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888