หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. นครพนม ร่วมประชุม "คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ร่วม ประชุม "คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 9/2559” โดยจังหวัดนครพนมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนา สหกรณ์ ระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายในวงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาละไม่เกิน 5,000,000 บาท และได้กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการขอกู้ และขอเบิกเงินกองทุน พัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีสหกรณ์แจ้งความประสงค์ขอ กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง วงเงิน 6,500,000 บาท โดยมี นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดนครพนม ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
t20160728114626_355988.jpg
t20160728114634_355989.jpg
t20160728114646_355991.jpg
t20160728114713_355992.jpg
t20160728114722_355994.jpg
t20160728114728_355995.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888