หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อ.บ้านแพง
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสุดาวรรณ์ โสมเกียรติตระกูล ครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559” โดยร่วมให้ ความรู้การจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน เพื่อให้รู้ถึงวิธีการลงบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน ใช้บันทึกรายรับหรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือนรวมทั้งถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาดในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับ ปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับนำไปประยุกต์ ใช้ในไร่นาของตนเอง โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการจำนวน 100 ราย โดยมี นายสมบูรณ์ ชนะหาญ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ รักษาราชการแทน นายอำเภอบ้านแพง เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
t20160728110654_355864.jpg
t20160728110716_355865.jpg
t20160728110724_355867.jpg
t20160728110731_355868.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888