หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสุพัฒตรา วงศ์ไกร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานราชการในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ ด้านบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการ การเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559” โดยสอนแนะการจัดทำ บัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน เพื่อให้รู้ถึงวิธีการลงบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน ใช้บันทึกรายรับหรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน อีกทั้งเป็นการถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาดในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ ปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับนำไป ประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเอง โดยมีเกษตรกรจำนวน 100 คน เข้ารับบริการ โดยได้รับเกียรติจากนายทรงพล อารมณ์ชื่น นายอำเภอนาทม เป็นประธาน เปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
t20160728103433_355802.jpg
t20160728103439_355803.jpg
t20160728103447_355805.jpg
t20160728103452_355806.jpg
t20160728103501_355808.jpg
t20160728103506_355809.jpg
t20160728103512_355811.jpg
t20160728103641_355812.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888