หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ลำปาง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดเสวนาโครงการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนต้นแบบ คนรักการ ทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ต้นแบบใช้ข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออม โดยมีสมาชิกชุมชนบ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ 1 เข้าร่วม โครงการ จำนวน 50 ราย พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมเสวนาจากทุกภาคส่วนในอำเภอ แม่พริก อาทิ นายกเทศบาลตำบลแม่พริก เกษตรอำเภอแม่พริก ประธานสหกรณ์ การเกษตรแม่พริก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก และผู้ใหญ่บ้านแม่พริกลุ่ม เข้าร่วมโครงการ ณ วัดแม่พริกลุ่ม หมู่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
t20160727180938_355771.jpg
t20160727180939_355772.jpg
t20160727180936_355774.jpg
t20160727180937_355775.jpg
t20160727180933_355777.jpg
t20160727180935_355778.jpg
t20160727180930_355780.jpg
t20160727180931_355781.jpg
t20160727180928_355783.jpg
t20160727180928_355784.jpg
t20160727180925_355786.jpg
t20160727180926_355787.jpg
t20160727180926_355789.jpg
t20160727180925_355790.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888