หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการปลูกป่าท้าฝน เฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 นางสาวนัยนา โคตรสมบัติ นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีชำนาญการพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมโครงการ ปลูกป่าท้าฝน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด กาฬสินธุ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอสามชัย อบต.สำราญใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อกระตุ้น จิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้รู้สึกรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีพระภิกษุ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชน ชาวอำเภอสามชัย ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ยางนา มะค่าโมง ประดู่ พะยูง เสลา อินทนิล จำนวน 5,000 กล้า บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของบ้านหนองกุงน้อย ให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ในอนาคตต่อไปณ วัดอโศกธรรมาราม บ้านหนองกุงน้อย ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
t20160727174808_355678.jpg
t20160727174809_355679.jpg
t20160727174805_355681.jpg
t20160727174806_355682.jpg
t20160727174804_355684.jpg
t20160727174805_355685.jpg
t20160727174801_355687.jpg
t20160727174800_355688.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888