หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เมื่อวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิตโดย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภออาจสามารถ และอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันถ่ายทอด ความรู้ (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายสวัสดิ์ ลาโพธิ์) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
t20160727174031_355647.jpg
t20160727174032_355648.jpg
t20160727174027_355650.jpg
t20160727174027_355651.jpg
t20160727174024_355653.jpg
t20160727174024_355654.jpg
t20160727174020_355656.jpg
t20160727174021_355657.jpg
t20160727174019_355659.jpg
t20160727174019_355660.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888