หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รมว.กษ. เปิดตัวจังหวัดนำร่องการปรับเปลี่ยนในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map ในจังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานปฏิบัติ การขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ของจังหวัดนำร่อง พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับ เกษตรกร โดยมีนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์พร้อมด้วยนายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 และนายมงคล พวงศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ได้ร่วมจัด นิทรรศการต้นทุนอาชีพทางการเกษตรหลังการปรับเปลี่ยนกิจกรรมฯ ตามแผนที่ Agri-Map โดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ได้นำเสนอเปรียบเทียบต้นทุนอาชีพของ เกษตรกรหลังการปรับเปลี่ยนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
t20160727170636_355554.jpg
t20160727170637_355555.jpg
t20160727170633_355557.jpg
t20160727170634_355558.jpg
t20160727170629_355560.jpg
t20160727170630_355561.jpg
t20160727170628_355563.jpg
t20160727170627_355564.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888