หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครนายก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาวนงลักษณ์ บุญสร้าง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครนายกพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ทำบัญชี มีพอใช้ ถวายพ่อของแผ่นดิน" โดยให้บุคลากรบันทึกบัญชีรับ – จ่ายส่วนบุคคล เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ และมีเงินออม และนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีไป วิเคราะห์และวางแผนการใช้จ่ายในครอบครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
t20160727165654_355523.jpg
t20160727165656_355524.jpg
t20160727165653_355526.jpg
t20160727165653_355527.jpg
t20160727165650_355529.jpg
t20160727165643_355530.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888