หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี ร่วมบูรณาการโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ "ทำบัญชี มีพอใช้ ถวายพ่อของแผ่นดิน




เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฎฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อุดรธานีพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมบูรณาการโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร ทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ทำบัญชี มีพอใช้ ถวายพ่อของแผ่นดิน” ด้วยการบันทึกบัญชีในสมุดบัญชี และจัดทำบัญชีผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Acc ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรเสริมสร้างความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้บุคลากรน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ ดำเนินชีวิตประจำวัน และใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือสร้างความพอเพียง ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
t20160727160101_355461.jpg
t20160727160101_355462.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888