หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวกัลยกร ร้านบุญมี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) โดยมี นายธีระพล ขุนพานเพิง ปลัดอำเภอบุ่งคล้า เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านนาจาน ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โดยให้คำแนะนำเรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมี นางพัชรินทร์ ผลจันทร์ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) อำเภอบุ่งคล้า เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ประจำฐานเรียนรู้ด้านบัญชี แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้อย่าง มีเหตุมีผล รวมถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยการใช้ข้อมูลบัญชีเป็นหลัก
t20160727144832_355336.jpg
t20160727144834_355337.jpg
t20160727144829_355339.jpg
t20160727144830_355340.jpg
t20160727144828_355342.jpg
t20160727144827_355343.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888