หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวพรพรรณ พรมเรียน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด จัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี โดยให้ความรู้ด้าน บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559” เพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยีในด้านการผลิตและการตลาดในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ ประสบกับปัญหาภัยแล้งจำนวนมาก ให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเองได้ โดยมี นายพรประเสริฐ ควรรณสุ นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
t20160727124943_355243.jpg
t20160727124944_355244.jpg
t20160727124954_355246.jpg
t20160727124954_355247.jpg
t20160727124959_355249.jpg
t20160727125000_355250.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888