หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จ.บึงกาฬ
เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ เข้าร่วม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ โดยร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ ด้านบัญชี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นถึงความสำคัญในการจดบันทึกบัญชีต้นทุน อาชีพ โดยมี นายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมเป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 617 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน เปิดการอบรม พร้อมให้นโยบายการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
t20160727122538_355181.jpg
t20160727122539_355182.jpg
t20160727122547_355184.jpg
t20160727122547_355185.jpg
t20160727122555_355187.jpg
t20160727122556_355188.jpg
t20160727122602_355190.jpg
t20160727122604_355191.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888