หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวกนกรส อินทะนิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี โดยให้ความรู้บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน แก่ผู้เข้าร่วมงาน "วันถ่ายทอด เทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559” เพื่อให้รู้ถึงวิธีการลงบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ใช้บันทึกรายรับ หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการผลิต และการตลาดในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง อีกทั้งเกษตรกรยังสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับ นำไปประยุกต์ใช้ ในไร่นาของตนเอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรหมูที่ 3 ตำบลพิมานอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
t20160726162515_355150.jpg
t20160726162516_355151.jpg
t20160726162515_355153.jpg
t20160726162515_355154.jpg
t20160726162512_355156.jpg
t20160726162511_355157.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888