หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. ร่วมกับ ช.ส.ค. ลงนามความร่วมมือ โครงการส่งเสริมการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการส่งเสริมการติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Cooperative Full Pack Accounting Software: FAS) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนให้เข้มแข็ง โดยการนำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนาโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาใช้งานด้านสหกรณ์ เพื่อสร้างความสะดวก ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ส่งผลให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ที่วางไว้ โดยมีผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ และนางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ร่วมกับ นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ นายวัยรินทร์ ไทยสนธิ รองประธานกรรมการดำเนินการ และนายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
t20160726160321_355088.jpg
t20160726160323_355089.jpg
t20160726160317_355091.jpg
t20160726160319_355092.jpg
t20160726160315_355094.jpg
t20160726160317_355095.jpg
t20160726160312_355097.jpg
t20160726160313_355098.jpg
t20160726160309_355100.jpg
t20160726160311_355101.jpg
t20160726160306_355103.jpg
t20160726160308_355104.jpg
t20160726160303_355106.jpg
t20160726160303_355107.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888