หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 2/2559 โดยมีวาระสำคัญ อาทิ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 1/2559 ความก้าวหน้าของการดำเนินการขอปรับปรุง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แผนพัฒนาบุคลากรกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ปี 2560 - 2564 สรุปผลการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญฯ ตลอดจนเรื่องพิจารณาอื่นๆ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20160726155432_355057.jpg
t20160726155433_355058.jpg
t20160726155430_355060.jpg
t20160726155430_355061.jpg
t20160726155426_355063.jpg
t20160726155427_355064.jpg
t20160726155424_355066.jpg
t20160726155425_355067.jpg
t20160726155421_355069.jpg
t20160726155422_355070.jpg
t20160726155420_355072.jpg
t20160726155419_355073.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888