หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส.ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 30
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 30 ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 30 โดยมี นายธีรภัทธ ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกอง พัฒนาสนับสนุนระบบการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
t20160726144236_355026.jpg
t20160726144233_355027.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888