หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ให้ความรู้เรื่อง การวิเคราะห์ทางการเงิน แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง"การวิเคราะห์ทางการเงิน (financial Analysis)” เพื่อให้สหกรณ์ได้รู้ถึงกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผล การดำเนินงานของกิจการสหกรณ์ จากงบการเงิน พร้อมทั้งนำข้อเท็จจริงไปประกอบ การตัดสินใจ ทราบถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงิน สามารถกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนทางการเงินในอนาคต วัดประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ ในโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และให้มีการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การบริหารงานของ สหกรณ์ พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างบุคลากรเป้าหมาย ในการประชุม คือ คณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ ข้าราชการ พนักงานราชการ จำนวน 80 คน โดยมีนายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมหนองบึก ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
t20160726121457_354963.jpg
t20160726121459_354964.jpg
t20160726121509_354966.jpg
t20160726121510_354967.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888