หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ภูเก็ต ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ งานวันถ่ายทอด เทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี สามารถนำหลักการทำบัญชีไปใช้ในการวางแผนการ ทำงานได้เป็นอย่างดี โดยมี นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย บ้านนากก หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เจ้าของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และวิทยากรที่ร่วมให้ความรู้ภายในศูนย์ฯ
t20160725155711_354901.jpg
t20160725155711_354902.jpg
t20160725155709_354904.jpg
t20160725155709_354905.jpg
t20160725155706_354907.jpg
t20160725155708_354908.jpg
t20160725155704_354910.jpg
t20160725155705_354911.jpg
t20160725155702_354913.jpg
t20160725155703_354914.jpg
t20160725155659_354916.jpg
t20160725155700_354917.jpg
t20160725155656_354919.jpg
t20160725155657_354920.jpg
t20160725155654_354922.jpg
t20160725155656_354923.jpg
t20160725155652_354925.jpg
t20160725155651_354926.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888