หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดประชุม อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ในฐานะประธาน อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็น ประธานการประชุม อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการ อ.ก.พ. กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ร่วมด้วย นางราณี อุปการะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล จากสำนักงาน ก.พ. และ นายสานิตย์ วงษ์พันธ์ ผู้ทรง คุณวุฒิด้านการบริหารจัดการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เข้าร่วม ประชุม ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20160725154302_354839.jpg
t20160725154303_354840.jpg
t20160725154301_354842.jpg
t20160725154301_354843.jpg
t20160725154258_354845.jpg
t20160725154259_354846.jpg
t20160725154256_354848.jpg
t20160725154257_354849.jpg
t20160725154254_354851.jpg
t20160725154255_354852.jpg
t20160725154252_354854.jpg
t20160725154254_354855.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888