หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ทำบัญชี มีพอใช้ ถวายพ่อของแผ่นดิน" ด้วยการให้บุคลากรในสำนักงานฯ บันทึกบัญชีในสมุดบัญชี หรือจัดทำ บัญชีผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Acc ในโอกาสนี้ ยังได้ร่วมทำกิจกรรมการสอนแนะอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย "การทำเครปเค้ก" ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
t20160725150831_354715.jpg
t20160725150834_354716.jpg
t20160725150829_354718.jpg
t20160725150830_354719.jpg
t20160725150828_354721.jpg
t20160725150828_354722.jpg
t20160725150825_354724.jpg
t20160725150827_354725.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888