หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมประชาชนในชุมชนบ้านนาป่าแปก
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน นำโดย นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน จัดประชุมประชาชนในชุมชนบ้านนาป่าแปก ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน"เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยการทำบัญชี และใช้ข้อมูล ทางบัญชีเป็นเครื่องมือสร้างความพอเพียงโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ณ อาคารโครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านนาป่าแปก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
t20160727114103_354653.jpg
t20160727114102_354654.jpg
t20160727114111_354656.jpg
t20160727114111_354657.jpg
t20160727114118_354659.jpg
t20160727114119_354660.jpg
t20160727114125_354662.jpg
t20160727114127_354663.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888