หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่1
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์สระบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการ ผลิตและการตลาด ระดับจังหวัดครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้การใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ โครงการ และเป็นไปตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการกู้ยืมเงิน กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยมี นายจำนัล โคติวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
t20160722160343_354622.jpg
t20160722160345_354623.jpg
t20160722160344_354625.jpg
t20160722160341_354626.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888