หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย นางโสรญา กะลาสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ด้านบัญชี หัวข้อ "การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต” ในงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยี (Field Day) เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปี การเพาะปลูกใหม่ โดยให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อใช้เทคโนโลยีการผลิตและภูมิปัญญาที่เหมาะสม โดยมี นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
t20160722154826_354560.jpg
t20160722154829_354561.jpg
t20160722154823_354563.jpg
t20160722154824_354564.jpg
t20160722154821_354566.jpg
t20160722154820_354567.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888