หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางทองม้วน ศิริสำรองรัตน์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี ชำนาญงานพร้อมด้วยพนักงานราชการ และนายทูลลา แพงคำฮัก ครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ ประจำอำเภอวังยาง ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ด้านบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และ บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559”โดยสอนแนะ การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน เพื่อให้รู้ถึงการบันทึกบัญชี สามารถบันทึก รายรับ รายจ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน อีกทั้งเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้าน การผลิตและการตลาดในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในไร่นา ของตนเองได้ โดยมีเกษตรกรจำนวน 100 คน เข้ารับบริการ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอวังยาง เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
t20160722145756_354498.jpg
t20160722145757_354499.jpg
t20160722145754_354501.jpg
t20160722145755_354502.jpg
t20160722145753_354504.jpg
t20160722145753_354505.jpg
t20160722145751_354507.jpg
t20160722145749_354508.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888