หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.จันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อติดตามการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสหกรณ์ของผู้ตรวจราชการกรมปี 2559
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อติดตามการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสหกรณ์ของผู้ตรวจราชการกรมปี 2559” (เขตตรวจราชการกรมที่ 3,9) มีแผน พัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ปี 2559-2560 โดยการจัดระดับชั้นของสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินงานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับชั้นสหกรณ์ตาม เกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด จังหวัดจันทบุรี
t20160722145549_354467.jpg
t20160722145550_354468.jpg
t20160722145559_354470.jpg
t20160722145600_354471.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888