หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกเว็บไซต์ดีเด่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระดับภาค ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ในฐานะประธานคณะทำงานคัดเลือกเว็บไซต์ ดีเด่นกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระดับภาค ประจำปี 2559 พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ในพื้นที่ และหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สตท.4 ร่วมกันพิจารณา คัดเลือกเว็บไซต์ดีเด่นกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาค ประจำปี 2559 ของ หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอผลการคัดเลือกฯ ต่อคณะทำงาน คัดเลือกเว็บไซต์ดีเด่นกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับกรม ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริม ให้หน่วยงานภายใต้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีเว็บไซต์ประจำหน่วยงาน และใช้งานให้ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กำลังใจแก่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
t20160722145212_354436.jpg
t20160722145212_354437.jpg
t20160722145226_354439.jpg
t20160722145223_354440.jpg
t20160722145234_354442.jpg
t20160722145239_354443.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888