หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระยอง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง นำโดย นางณัฐพร เวชาคม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ระยอง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ พร้อมทั้ง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน เกษตรกร และผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
t20160722125200_354343.jpg
t20160722125200_354344.jpg
t20160722125207_354346.jpg
t20160722125208_354347.jpg
t20160722125216_354349.jpg
t20160722125218_354350.jpg
t20160722125229_354352.jpg
t20160722125237_354353.jpg
t20160722125243_354355.jpg
t20160722125244_354356.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888