หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี จัดอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน"
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี จัดอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน" เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยการทำบัญชี และใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็น เครื่องมือสร้างความพอเพียง มีวินัยทางการเงิน สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และมีเงินออม โดยมี นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นายบุญลือ เต้าแก้ว และนายจรัส อยู่สบาย ครูบัญชีเกษตรกรอาสา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
t20160715140603_353254.jpg
t20160715140604_353255.jpg
t20160715140611_353257.jpg
t20160715140612_353258.jpg
t20160715140631_353260.jpg
t20160715140634_353261.jpg
t20160715140640_353263.jpg
t20160715140641_353264.jpg
t20160715140648_353266.jpg
t20160715140649_353267.jpg
t20160715140750_353269.jpg
t20160715140753_353270.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888