หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รมว.กษ. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ ปลานิล จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ ปลานิล จังหวัดชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ และนายพรชัย บัวประดิษฐ์ ประธานสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชลบุรี จำกัด บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โครงการแปลงใหญ่ และพาคณะเยี่ยมชมบอร์ดข้อมูลโครงการฯ ชมสาธิต การเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุนและการแปรรูปปลานิลของวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาและกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านเนินแฝก โดยมี นางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 พร้อมด้วยนางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ร่วมด้วยหัวหน้า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี สมาชิกสหกรณ์ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชลบุรี จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชลบุรี จำกัด อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
t20160715124054_353130.jpg
t20160715124053_353131.jpg
t20160715124111_353133.jpg
t20160715124113_353134.jpg
t20160715124125_353136.jpg
t20160715124127_353137.jpg
t20160715124152_353139.jpg
t20160715124153_353140.jpg
t20160715124202_353142.jpg
t20160715124203_353143.jpg
t20160715124209_353145.jpg
t20160715124210_353146.jpg
t20160715124216_353148.jpg
t20160715124217_353149.jpg
t20160715124222_353151.jpg
t20160715124223_353152.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888