หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผู้ตรวจราชการ กษ. เขต 12 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 เป็นประธาน การประชุมสรุปแผนการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจ ราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการบูรณาการ ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ ตามมาตรการลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบประชารัฐ) อำเภอเขาวงและ ศพก.อำเภอนาคู ติดตามโครงการเรียกคืนที่ดิน ผู้ถือครอง ที่ดินมือเปล่าหรือจากผู้ถือครองผิดกฎหมายในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) อำเภอดอนจาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ Q-Shop ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet และตรวจร้านจำหน่ายปัจจัย การผลิตสินค้าเกษตรที่ร้านสหชัยการเกษตร อำเภอยางตลาด ทั้งนี้ นางเทพินทร์ ไสยวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วม ประชุมและลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
t20160715120814_353068.jpg
t20160715120815_353069.jpg
t20160715120823_353071.jpg
t20160715120824_353072.jpg
t20160715120831_353074.jpg
t20160715120832_353075.jpg
t20160715120839_353077.jpg
t20160715120841_353078.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888