หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นางแสงสูรย์ สอนยศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานราชการในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการในงานวัน ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ โดยให้บริการสอนแนะการ จัดทำบัญชีรับ–จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่นักเรียน เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ เพื่อใช้เป็น แนวทางในการดำรงชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรทุ่งปุย (ศพก.) บ้านร่องน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
t20160714140240_352727.jpg
t20160714140241_352728.jpg
t20160714140248_352730.jpg
t20160714140249_352731.jpg
t20160714140257_352733.jpg
t20160714140258_352734.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888