หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2559 หลักสูตรที่ 2 เรื่อง เคล็ดลับการตรวจสอบด้านสินเชื่อ/เงินรับฝาก/ ทุนเรือนหุ้น แก่ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อให้รับทราบกฎหมายและระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีด้านสินเชื่อ/เงินรับฝาก/ ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมตรังกรุงเทพ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ บางลำพู กรุงเทพฯ
t20160714132035_352665.jpg
t20160714132038_352666.jpg
t20160714132050_352668.jpg
t20160714132050_352669.jpg
t20160714132105_352671.jpg
t20160714132106_352672.jpg
t20160714132115_352674.jpg
t20160714132116_352675.jpg
t20160714132127_352677.jpg
t20160714132127_352678.jpg
t20160714132146_352680.jpg
t20160714132146_352681.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888