หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์จัดการวัสดุเหลือใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี (แปลงขยะ/วัสดุเหลือใช้เป็นทอง) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำวัสดุเหลือใช้ทำการแปรรูปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด และนางสาวนันทนา ปิยะศิริศิลป์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมในพิธีเปิด ณ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร หมู่ 15 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888