หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2559 โดยมี นายพัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพิจารณา การกำกับ ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
t20160711121647_351859.jpg
t20160711121648_351860.jpg
t20160711121656_351862.jpg
t20160711121657_351863.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888