หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครนายก ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาวนงลักษณ์ บุญสร้าง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก พร้อมด้วย นางละม่อม ยุบลเพชร ครูบัญชีอาสา ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมี พ.อ.เฉลิม เรืองทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต และลด ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ ทางบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
t20160711120034_351828.jpg
t20160711120035_351829.jpg
t20160711120043_351831.jpg
t20160711120044_351832.jpg
t20160711120052_351834.jpg
t20160711120053_351835.jpg
t20160711120059_351837.jpg
t20160711120101_351838.jpg
t20160711120113_351840.jpg
t20160711120113_351841.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888