หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10, ข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มติดตามและประเมินผล (ส่วนกลาง) และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล และแผนยุทธศาสตร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แนวการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำหนดประชุม ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888