หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหา สหกรณ์การเกษตรแม่เปิน จำกัด
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานการ แก้ไขปัญหา สหกรณ์การเกษตรแม่เปิน จำกัด โดยมี นายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และตัวแทน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือการฟื้นฟูธุรกิจของสหกรณ์ การติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ การแก้ปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ฯ การเร่งรัดการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด การส่งเสริมอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนปัญหา หนี้สินของเกษตรกรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 203 ศาลาลางจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
t20160708201624_351765.jpg
t20160708201623_351766.jpg
t20160708201632_351768.jpg
t20160708201633_351769.jpg
t20160708201640_351771.jpg
t20160708201642_351772.jpg
t20160708201648_351774.jpg
t20160708201649_351775.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888