หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ร่วมจัด กิจกรรมคลินิกบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาล ผลิตใหม่ ประจำปี 2559” โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุน อาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยี ละภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และเกิดการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ให้กว้างขวางขึ้น และเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้เป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ได้อย่างแท้จริง ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายสมัย สร้อยแก้ว) หมู่ 7 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
t20160708172513_351702.jpg
t20160708172513_351703.jpg
t20160708172522_351705.jpg
t20160708172524_351706.jpg
t20160708172533_351708.jpg
t20160708172533_351709.jpg
t20160708172540_351711.jpg
t20160708172541_351712.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888