หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระยอง ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง นำโดย นางณัฐพร เวชาคม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 เพื่อเป็น การสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของบุคลากรให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากร ป่าไม้ ก่อให้เกิดความสามัคคีต่อกันในหมู่คณะ สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่า ณ สถานีพัฒนาที่ดินระยอง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
t20160708172042_351671.jpg
t20160708172043_351672.jpg
t20160708172050_351674.jpg
t20160708172051_351675.jpg
t20160708172059_351677.jpg
t20160708172059_351678.jpg
t20160708172107_351680.jpg
t20160708172111_351681.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888