หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 ร่วมดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมระบบบัญชีบุคคลภายนอก สกก.คณฑีพัฒนา จำกัด จ.กำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 ทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นำโดย นางสาวชุติมา เมืองช้าง หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตร คณฑีพัฒนา จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งานโปรแกรม ระบบบัญชีของบุคคลภายนอก มาเป็นโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนา โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แก่ โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ โปรแกรม ระบบเงินรับฝาก โปรแกรมระบบสินค้า และระบบบัญชีแยกประเภท ให้กับสหกรณ์การเกษตร คณฑีพัฒนา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งสอนแนะการใช้งานโปรแกรมฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความเข้าใจในระบบงาน สามารถใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ครงวงจรได้อย่างถูกต้องและทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริการสมาชิกดีมากขึ้น
t20160707192910_351516.jpg
t20160707192911_351517.jpg
t20160707192918_351519.jpg
t20160707192920_351520.jpg
t20160707192927_351522.jpg
t20160707192928_351523.jpg
t20160707192936_351525.jpg
t20160707192937_351526.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888